Przedstawiamy pierwszy z serii filmów opowiadających o głównych ośrodkach - gminach położonych nad Jeziorem Zegrzyńskim, bo taka obecnie obowiązuje nazwa Zalewu Zegrzyńskiego, zbiornika zbudowanego w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Dzisiaj Zalew stanowi atrakcyjny teren dla rekreacji turystyki i wypoczynku, zwłaszcza, że znajduje się blisko aglomeracji Warszawskiej. Leży na terenie gmin: Serock, Radzymin, Wieliszew, Nieporęt i Somianka.

Kolejne filmy będą przedstawiały wizytówki pozostałych gmin i ich atrakcji.

Przygotowany został nowy produkt turystyczny pod atrakcyjną nazwą „Opowieści z Narwi”. Produkt ten bazuje na rzece NAREW i jej północnych dopływach: Biebrza, Pisa, Omulew, Orzyc, Wkra rozlewających się w Północno-Wschodniej Polsce i wytyczających obszar NARWI - krainy o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych.

Partnerem projektu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Projekt obejmuje obszar trzech województw: podlaskie warmińsko-mazurskie i mazowieckie. W pierwszym etapie projektu uczestniczyć będą firmy związane z branżą turystyczną regionu Jeziora Zegrzyńskiego, czyli odcinek Narwi od Pułtuska do Modlina. Proponujemy udział w tym projekcie, który adresowany jest głównie dla "dostarczycieli" oferty turystycznej dla indywidualnych turystów. Sprawa jest interesująca, gdyż dla tych, którzy zadeklarują swój udział, organizatorzy zapewniają bezpłatne przeszkolenie kadry oraz promocje w planowanych (czterojęzycznych) wydawnictwach targowych. Sprawa jest pilna, gdyż pierwsze spotkania szkoleniowe (dla menadżerów) zaplanowane są już na początku lutego.