Zielono-niebieska infrastruktura w moim domu

 

Czym jest infrastruktura zielono-niebieska?

Pojęcia „infrastruktura zielono-niebieska” próżno szukać w wydanych w Polsce aktach prawnych. Trudno więc wskazać konkretną definicję tego terminu. W każdym przypadku może on oznaczać co innego. Istotą infrastruktury zielono-niebieskiej jest aktywne wykorzystanie przyrody w niwelowaniu skutków ocieplenia klimatu i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Pod pojęciem tym kryją się więc wszystkie działania służące magazynowaniu wody, regulacji temperatury powietrza w centrach miast oraz zwiększeniu ilości terenów zielonych wewnątrz dużych aglomeracji. Infrastruktura zielono-niebieska stosowana jest w zastępstwie za tradycyjne elementy na bazie betonu czy asfaltu.

Jakie elementy wchodzą w skład infrastruktury zielono-niebieskiej?

W zależności od potrzeb konkretnego systemu miejskiego w skład infrastruktury zielono-niebieskiej wchodzą różne elementy. Szczególnie dużą popularnością cieszą się zielone dachy, czyli pokrycia umożliwiające uprawianie roślin poza poziomem gruntu. Poza tym popularne są też zielone elewacje i przystanki, a także stawy retencyjne oraz rowy bioretencyjne i infiltracyjne. Wszystkie te elementy mają jedną istotną zaletę. Bez problemów można wkomponować je w istniejący krajobraz miejski. W przeciwieństwie do betonowych odpowiedników nie szpecą otoczenia. Poza funkcję estetyczną pełnią również wiele funkcji praktycznych – gromadzą wodę opadową, poprawiają wilgotność powietrza, obniżają temperaturę otoczenia, redukują poziom dwutlenku węgla, zwiększają ilość tlenu w atmosferze, łagodząc tym samym efekt miejskiej wyspy ciepła.

Zielono-niebieska infrastruktura w moim domu to tytuł najnowszej publikacji Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, adresowanej do mieszkańców powiatów graniczących z miastem Warszawą – właścicieli domów jednorodzinnych. Celem jej wydania było przekazanie w jasny i przystępny sposób, najważniejszych informacji dotyczących możliwości budowy lub przebudowy infrastruktury deszczowej na zielono-niebieską. Mamy nadzieję, iż nasza publikacja wypełni lukę informacyjną dotyczącą zielono-niebieskiej infrastruktury. Jest to TEMAT NOWY, słabo poruszany w mediach, brak jest publikacji na jego temat, a wiedza ludzi dotycząca deszczówki i związanej z tym ochrony środowiska jest niewielka lub żadna. Dlatego istnieje paląca potrzeba edukacji w tym zakresie prawie od podstaw. Temat nie jest szeroko omawiany, a wręcz pomijany, a jego skutki i zagrożenia istotne dla gmin i ich mieszkańców. Zachęcamy do skorzystanie z elektronicznej wersji broszury i pomoc w upowszechnienia jej treści również wśród przyjaciół i znajomych.
Publikacja została opracowana i wydana dzięki realizacji projektu pt. „Zielono-niebieska infrastruktura w moim domu”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przemysław Sitnik
listopad 2023

Zielono-niebieska infrastruktura w moim domu
Otwórz publikację w formie flipbooka
Pobierz publikację w wersji WCAG