Mazowsze bez smogu

 

Mazowsze bez smogu

Fundację Teraz Mazowsze, dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizuje w tym roku nowy projekt którego celem jest promocja walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Tym razem jest to unikalna, dwustronna plansza informacyjna w formie plakatu pod tytułem „Mazowsze bez smogu”, która w przystępnej graficznie formie przybliża takie tematy jak:

  • znaczenie czystego powietrza dla życia.
  • źródła zanieczyszczeń powietrza.
  • wskazówki, jakie działania możemy podejmować dla ochrony powietrza.
  • działania Samorządu Mazowsza na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji.

Fundacja „Teraz Mazowsze” od 2017 roku koordynuje działania własnego projektu pt. „Oddychaj na Mazowszu”, współpracując w jego realizacji z takimi organizacjami pozarządowymi jak: LOT Północnego Mazowsza, Kurpiowska Organizacja Turystyczną, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
i Rekreacji w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński” z siedzibą w Serocku. Efektem tej współpracy było utworzenie pierwszych w Polsce Szkolnych Punktów Monitoringu Powietrza
w Brwinowie k/Warszawy i  Serocku nad Narwią, zainstalowane 17 czujników jakości powietrza
w powiatach aglomeracji warszawskiej i północnego Mazowsza oraz udostępnienie nauczycielom
z ponad 500 szkół ponadpodstawowych na Mazowszu – pakietów edukacyjnych (scenariusze lekcji, prezentacje Power Point, plansze poglądowe) poświęconych walce ze smogiem. Ponadto opracowano i udostępniono w Internecie mapę z aktualnymi pomiarami zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu (www.oddychajnamazowszu.pl) oraz publikacje zawierające kluczowe informacje dot. uchwały antysmogowej Sejmiku Mazowieckiego z 2017 roku, przesłanek dla których została ona wprowadzona, obowiązków dla władz gminnych i terminów z niej wynikających, a także istniejących możliwości wsparcia mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła.

Warto wspomnieć, iż w bieżącym roku Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński” przeprowadziło nowatorską kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców domów jednorodzinnych na terenie
3 podwarszawskich powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej problematyki walki o czyste powietrze, możliwości  indywidualnego wpływu na jakość powietrza oraz zachęcenie mieszkańców (szczególnie domów jednorodzinnych) do aktywnego uczestnictwa w działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza. Realizacja zadania polegała na wydaniu publikacji składających się z części ogólnej (podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza i problem niskiej emisji, wpływ zanieczyszczenia powietrza na życie i zdrowie ludzi itp.) oraz jej opublikowaniu w Internecie  w wersji  WCAG, (dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzrokową). Polecamy tę i inne publikacje poświecone walce ze smogiem, które możecie znaleźć na internetowych stronach www.terazmazowsze.eu, www.oddychajnamazowszu.pl, www.jeziorozegrzynskie.info oraz na stronach większości mazowieckich gmin.

Jesteśmy przekonani, iż zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie nas wszystkich oraz wpływu każdego człowieka na stan powietrza  jest koniecznością. Realizacja dofinansowanych przez Województwo Mazowieckie projektów jest ważnym krokiem do upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony powietrza  nie tylko wśród mieszkańców wspomnianych, mazowieckich  powiatów i gmin. Mam nadzieję, iż najnowsza publikacja Fundacji – plakat Mazowsze bez smogu, będzie pomocny w działaniach edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez powiatową i gminną administrację samorządową.

Karolina Zofia Bartogowska

Październik 2023