Informacja realizacji projektu „Mazowiecka Wieś”

 

Fundacja „TERAZ MAZOWSZE” ma przyjemność poinformować, że w ramach projektu „Mazowiecka wieś. Atlas możliwości – paszport do sukcesu” opracowała i wydała 2000 publikacji. Atlasy zostały rozdystrybuowane na terenie Mazowsza (LGD, MODR, Mazowieckie Biuro KSOW, indywidualni odbiorcy). Mamy nadzieję, że ww publikacja trafi do jak największej grupy zainteresowanych oraz:
– wskaże potencjał województwa mazowieckiego do rozwoju oferty turystycznej, oczekiwania rynku (turystów), możliwości budowania oferty, dobre praktyki;
– będzie źródłem wiedzy;
– stanie się inspiracją do działania (dywersyfikacji prowadzonej działalności – wzbogaceniu jej o ofertę turystyczną, założenia nowej działalności gospodarczej, nawiązania współpracy w celu uatrakcyjnienia posiadanej oferty).

Poniżej udostępniamy do pobrania elektroniczne wersje Atlasu.

 

Flipbok – prosimy kliknąć na poniżą ilustrację w celu otwarcia Atlasu.

 

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w pliku PDF, uwzględniającym wymogi WCAG

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w w formacie epub

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w formacie mobi