„Opowieści z Narwi”

 

Przygotowany został nowy produkt turystyczny pod atrakcyjną nazwą „Opowieści z Narwi”. Produkt ten bazuje na rzece NAREW i jej północnych dopływach: Biebrza, Pisa, Omulew, Orzyc, Wkra rozlewających się w Północno-Wschodniej Polsce i wytyczających obszar NARWI – krainy o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych.

Jego granice (biorąc pod uwagę system wodny i kanalizacyjny rzeki Narew i jej dopływ) rozciągają się od południowego krańca sięgającego po Zegrze (Mazowsze) aż na północy po Kowno i Wilno (Litwa) a na wschodzie po Grodzieńszczyznę (Białoruś).
Jest to pakiet imprez i tras turystycznych. Obejmuje on szeroki wachlarz i spektrum atrakcji przeznaczonych praktycznie dla wszystkich turystów, które można indywidualnie komponować w zestawy dostosowane do terminów, ceny i zainteresowań. Gorąco zachęcamy.