Mazowiecki Szlak Literacki

 

Mazowiecki Szlak Literacki został wyznaczony i opisany przez zespół Fundacji „Teraz Mazowsze” w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wyznaczony szlak składa się z trzech tras obejmujących swym zakresem niemal całe województwo mazowieckie. W aplikacji i na stronie znajdziecie Państwo opis miejscowości związanych z życiem lub twórczością wybitnych postaci literatury polskiej, związanych twórczością, urodzeniem lub działalnością z Mazowszem.

Walorem Mazowieckiego Szlaku Literackiego jest jego interdyscyplinarność. Podążanie szlakami życia i twórczości wybitnych postaci Mazowsza pozwala na poznanie nieznanych kart historii literatury, uprawiając przy okazji aktywną turystykę. Edukacyjny charakter MSL umożliwia, np. podczas pieszych, lub rowerowych wycieczek, szersze zaprezentowanie historycznych, przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych walorów Mazowsza oraz promocję aktywnego wypoczynku.

„Mazowiecki Szlak Literacki” składa się ze względów geograficznych i dostępności komunikacyjnej z trzech tras, co ułatwia w dokonaniu wyboru kolejności zwiedzania poszczególnych miejscowości leżących na jednym ze szlaków i wybór optymalnej drogi dojazdu do nich.

 

Mapa
Trasy dojazdu
Flipbook – Przewodnik szklakiem wybitnych pisarzy – Warszawa
Biogramy
Portrety
Monografie
Wybrane fotografie