Kultura

 

Fundacja TERAZ MAZOWSZE aplikowała w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych. W wyniku wygrania konkursu w 2008 na inwentaryzację zasobów kulturalnych Mazowsza, Fundacja opracowała i wydała w wersji elektronicznej „Almanach placówek kulturalnych Mazowsza”. W ramach /w zadania publicznego sporządzona została baza danych 1200 placówek kulturalnych województwa mazowieckiego, opracowane zostały indywidualne fiszki informacyjne a następnie opracowano redakcyjnej i graficznie zgromadzony materiał i przygotowano elektroniczną wersję „Almanachu”, którego niestety nie udało się wydać drukiem, z powodu braku środków finansowych.

Fundacja od 2008 roku aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. W Sejmie RP odbyło się kolejne, VIII Forum Samorządowe poświęcone kulturze i jej finansowaniu ze środków unijnych, któremu towarzyszyło pra-premierowe otwarcie wystawy „Fryderyk Chopin w Światowym Plakacie Artystycznym”. Wystawa została otwarta oficjalnie w przededniu obchodów Roku Chopinowskiego w listopadzie 2009 roku w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie „Spokojna 15”. Fundacja przygotowana wspólnie z Muzeum Plakatu w Wilanowie również wystawę „objazdową” zawierający reprodukcje 50 najwybitniejszych plakatów których tematem była postać i twórczość Fryderyka Chopina. Podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (sierpień-październik 2010) fundacja zorganizowała trzy wystawy plenerowe „Fryderyk Chopin w Plakacie Artystycznym”, na Rynku w Serocku, w Ostrołęce i na Placu Bankowym w Warszawie. W 2016 roku wystawę fundacja przekazała nieodpłatnie do Centrum Kultury im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wystawa była sfinansowana ze środków własnych fundacji.
W 2011 roku Fundacja wykonała na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zadanie publiczne pt. „Mazowiecki Szlak Literackie” (MSL), w ramach którego przeprowadzono inwentaryzację trzech tras MSL oraz wykonano dokumentację fotograficzną, GPS, mapę turystyczną Mazowsza w skali 1:170 000 oraz 3 mapy schematyczne tras MSL. Ponadto wykonano monografię 30 miejscowości oraz napisano biogramy najbardziej znanych twórców związanych urodzeniem lub twórczością z Mazowszem. Mimo wieloletnich starań szlak literacki nie został oznakowany w terenie, a przy poszczególnych obiektach nie ma tablic informacyjnych. W związku z rozwojem technologicznym Fundacja opracowała koncepcję i wystąpiła o sfinansowanie innowacyjnego projektu aplikacji przewodnika turystycznego po szlakach MSL – na tablety i smartphony w systemie iOS oraz Android.

W 2016 i w 2017 roku Fundacja otrzymała dotację Samorządu Województwa mazowieckiego na realizacje I i II etapu promocji MSL. – utworzenie platformy wiedzy w Internecie oraz opracowanie wirtualnego przewodnika po tzw. zielonej trasie MSL W ramach w/w zadania powstała aplikacja i strona internetowa dedykowane „Mazowieckiemu Szlakowi Literackiemu”. Opisane zostały i oznakowane w terenie (elektronicznymi czujnikami dostępu do bazy wiedzy MSL – biconami) trasa zielona MSL, promująca atrakcje turystyczne położone w miejscowościach położonych wzdłuż trasy przebiegającej przez północno-zachodnie Mazowsze. W 2017 roku Fundacja opracowała i wdrożyła II etap – aplikację przewodnika turystycznego po tzw. czerwonej trasie MSL, przebiegającej przez miejscowości północno-wschodniego Mazowsza. W sumie na obu trasach umieszczono 50 biconów przy miejscach związanych z urodzeniem, życiem i twórczością mazowieckich literatów oraz przy najbardziej charakterystycznych dla miasta lokalnych zabytkach.

Aktualnie jest to jedyne jak dotąd narzędzie umożliwiające poznanie Mazowieckiego Szlaku Literackiego, jego atrakcji turystycznych oraz biogramów tworzących na Mazowszu poetów i literatów. Aplikacja jest bezpłatnie dostępna w sklepach internetowych i przeznaczone dla masowego odbiorcy zainteresowanego aktywną turystyką związaną nie tylko z miejscami znanymi z lektur szkolnych i z ich autorami, ale też z przyrodą, architekturą i historią. Rozwój i promocja MSL to również szansa tworzenia lokalnych produktów turystycznych, aktywizacji lokalnej branży usług turystycznych i okołoturystycznych, a tym samym pozytywny bodziec do rozwoju społecznego i gospodarczego danego regionu. Tym samym beneficjentami zadania są również mieszkańcy miejscowości leżących w niedalekiej odległości od trasy MSL. Zrealizowany I i II etap projektu jest szansą na atrakcyjną i edukacyjnie nośną formę promocji zasłużonych dla Mazowsza poetów, pisarzy i dziennikarzy. W ramach w/w zadania wykonano i wdrożono aplikację mobilna na smartfony i tablety po trasie przebiegającej przez północno-zachodnie i północno-wschodnie miejscowości województwa mazowieckiego. Fundacja zamierza zdobyć środki finansowe na realizację III etapu – opracowania i wdrożenia aplikacji po trzeciej, niebieskiej trasie Mazowieckiego Szlaku Literackiego, przebiegającej przez południowe Mazowsze
w ramach planowanych w 2018 roku konkursów z zakresu Kultury lub Turystyki.