Ekologia

 

Od początku swojej działalności Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska, wykorzystywania ekologicznych źródeł energii, walki z zanieczyszczeniami powietrza i środowiska naturalnego. Problematyka ta była przedmiotem obrad towarzyszył m.in. podczas III, V i IX Forum samorządowego organizowanego przez Fundację w Sali Kolumnowej Sejmu RP, na których wybitni przedstawiciele świata nauki i władz administracyjnych przekazywali wiedzę oraz sposoby pozyskiwania funduszy na pro-ekologiczne inwestycje .

W wyniku wygranego konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2016 roku, Fundacja wykonała zadanie zlecone pt. „Łabędzim szlakiem – innowacyjna ścieżka edukacyjna”. Jego efektem jest opracowany i wdrożony, nowatorski w formie, wirtualny przewodnik po atrakcyjnej przyrodniczo (a także turystycznie) ścieżce edukacyjnej niedaleko Otwocka. Głównym celem zadania było upowszechnienie również wśród mieszkańców Mazowsza unikalnej wiedzy przyrodniczo-leśnej prezentowanej na ścieżce dydaktycznej „Łabędzim szlakiem” zlokalizowanej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, przy rezerwacie „Na Torfach” (teren gminy Karczew). Trasa prowadzi m.in. nad umiejscowione w centralnej części rezerwatu jezioro powstałe po eksploatacji torfów, otoczone zbiorowiskami leśnymi charakterystycznymi dla terenów torfowiskowych i nieco dalej – borów sosnowych. Ścieżka ma 12 przystanków, w których umieszczono tablice edukacyjne prezentujące zagadnienia związane z otaczającą użytkownika przyrodą, przede wszystkim opisujące typy zbiorowisk leśnych i ich mieszkańców.

Efektem realizacji w/w projektu jest system edukacyjny – aplikacja mobilna na tablety i smartphony współpracująca z czujnikami – biconami umieszczonymi w terenie oraz platforma internetowa z bazą wiedzy dot. walorów edukacyjnych atrakcji przyrodniczych i turystycznych ścieżki przyrodniczej. Uruchomienie systemu i strony internetowej – narzędzi poznawczych będących swego rodzaju elektroniczną wersją ścieżki edukacyjnej „Łabędzim szlakiem”, pozwoliło na efektywną, ciekawą i nowatorską formę poznania przyrody lasu zarówno w terenie jak i za pomocą Internetu.
W 2017 roku Fundacja realizuje projekt ekologiczny w zakresie promocji ochrony powietrza pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jest to zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dot. ekologicznej edukacji do młodzieży o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, jego skali i skutkach a także uświadomienia za ich pośrednictwem ich rodziców i opiekunów, że każdy z nas może środowisko ochraniać lub zanieczyszczać. Odbiorami planowanej akcji edukacji ekologicznej jest młodzież w wieku 14-21 lat z ponad 100 szkół ponadpodstawowych z powiatów: grodziski, pruszkowski, piaseczyński, sochaczewski, żyrardowski i warszawski zachodni, czyli uprzemysłowionego, a jednocześnie gęsto zaludnionego obszaru podstołecznej aglomeracji. W wyniku projektu zostało opracowanych i wydanych 150 zestawów edukacyjnych składających się z dwóch plakatów i scenariuszy lekcji oraz w wybranej szkole został zainstalowany czujnik pomiaru czystości powietrza. Oczekiwanym rezultatem projektu jest wzrost świadomości o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczonego, otaczającego nas, powietrza wśród władz samorządowych miast i gmin Mazowsza, a tym samym tworzenie warunków dla powstawania szkolnej sieci punktów pomiarów czystości powietrza, których dostępność w Internecie służyć będzie wszystkim mieszkańcom miasta, gminy czy powiatu województwa mazowieckiego.