„Białą laską po kinowym ekranie”

 

 18 stycznia b.r. o godz. 12.00 w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca wydanie zbioru esejów Pt. „Białą laską po kinowym ekranie – wprowadzenie do sztuki filmowej i audiodeskrypcji dla osób słabowidzących i niewidomych”.

 

Autorami opracowania są: Izabela Künstler, Tomasz Raczek i Robert Więckowski. Książka jest rodzajem podręcznika-przewodnika na temat audiodeskrypcji filmów oraz pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą stworzenia teoretycznych podstaw do odbioru sztuki filmowej dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Konferencję poprzedziła prezentacja fragmentów filmu „Jak widać, kiedy niewiele widać” pokazująca symulacje słabego widzenia. Można też było zapoznać się fragmentem filmu „Chopin pragnienie miłości” z audiodeskrypcją. Dla ciekawych wystawiono też nowoczesny sprzęt elektroniczny będący w sprzedaży w sklepie WPZN, umożliwiający samodzielne czytanie osobom słabowidzącym.
Książka powstała w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania „Wprowadzenie do sztuki filmowej i audiodeskrypcji dla osób słabowidzących i niewidomych”.

Audiodeskrypcja jest specjalną techniką narracyjną, która – przy pomocy dodatkowych, werbalnych opisów – pozwala na odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.
Publikacja trafi nieodpłatnie do oddziałów PZN w całej Polsce, ośrodków szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, placówek integracyjnych współpracujących z PZN oraz do bibliotek uczelni wyższych.
Książka powstała w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania „Wprowadzenie do sztuki filmowej i audiodeskrypcji dla osób słabowidzących i niewidomych”.
Projekt zrealizowano dziki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.