Czyste powietrze

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Przedmiotem zadania publicznego ”Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” jest akcja promocyjno-edukacyjna w zakresie ochrony powietrza, której adresatem będą uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z 6 uprzemysłowionych powiatów podwarszawskiej aglomeracji.

 

Odbiorami planowanej akcji edukacji ekologicznej będzie młodzież szkół licealnych i technikum z ponad 100 szkół z powiatów: grodziski, pruszkowski, piaseczyński, sochaczewski, żyrardowski i warszawski zachodni, czyli uprzemysłowionego, a jednocześnie gęsto zaludnionego obszaru podstołecznej aglomeracji.

 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” myśl ta, mimo upływu blisko 4 wieków jest nadal aktualna. Obecna, tragiczna wręcz sytuacja, związana niemal na co dzień z zanieczyszczeniem powietrza, wynika z znacznej mierze z braku wiedzy o powietrzu, jego znaczeniu dla naszego zdrowego życia i otaczającego nas środowiska. Szczególnie w miastach stan otaczającego nas powietrza wielokrotnego przekraczania dopuszczalne normy. Zanieczyszczenia te to nie tylko zaniedbania inwestycyjne, lecz przede wszystkim to luka w naszej proekologicznej edukacji, a tym samym w naszej świadomości. Jest to również wynik przekonania, że dobra takie jak woda czy czyste powietrze są dane nam raz na zawsze. Niedawny alert smogowy w wielu polskich miastach daje do myślenia. Dlatego tez planowana przez nasza fundacje akcja edukacyjna jest skierowana do młodzieży we wieku 14-21 lat. Od nich bowiem zależeć będzie już w niedalekiej przyszłości stan naszego powietrza, gdyż będą świadomi skutków zagrożeń jakie symbolizują dymiące kominy i np. spalane w domowych piecach śmiecie. Powszechny brak wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, o jego zasięgu i skutkach, a także świadomości, że każdy z nas może środowisko ochraniać lub zanieczyszczać, wręcz nakazują przeprowadzanie planowanej przez nas akcji.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Czy będą wolne od smogu „Rzeczpospolite”, czy skuteczna będzie adresowana do młodzieży nasza akcja? – zależy w głównej mierze od proekologicznego wychowania. Tak w szkole, jak i w rodzinie.

Dla realizacji w/w zadania publicznego pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” zostaną podjęte następujące działania:

 1. Opracowanie materiałów edukacyjnych.
  Opracowane zostaną scenariusze dwóch godzin zajęć lekcyjnych poświęconych problematyce ochrony powietrza na materiały te będą się składać oraz dwie plansze edukacyjne na których zaprezentowane będzie kilkanaście głównych problemów z zanieczyszczeniem i ochroną powietrza podzielonych na zanieczyszczenia związane z działalnością przemysłowa oraz działalnością indywidualnych osób. Omówione zostaną również negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza dla przyrody oraz człowieka. Zatrudnieni zostaną autorzy do napisania tekstów i wykonania ilustracji do plakatu oraz napisanie scenariusza zajęć lekcyjnych.
 2. Wykonanie plansz poglądowych. Opracowane i wydane zostanie w wersji papierowej (plansze oprawiane i foliowane). Opracowane merytorycznie i graficznie zostaną 2 strony plansz w formie plakatów B-1 (druk 4 kolory, foliowane i oprawione w listwy. Scenariusze 2 lekcji zostaną dołączone jako element uzupełniający.
 3. Dystrybucja materiałów. Wykonane i opisane materiały zostaną dostarczone przez zatrudnionego w projekcie wolontariusza do ok. 110 szkól ponadpodstawowych.
 4. Konkurs dla szkół CZYSTE POWIETRZE. Opracowana zostanie ankieta – kwestionariusz udziału w projekcie oraz przeprowadzony zostanie w Internecie konkurs dla biorących w akcji szkół. Udział w konkursie polegał będzie na wypełnieniu Ankiety konkursowej zawierającej 6 pytań oraz część opisową dotyczącą planowanych przez szkołę działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza. Powołana przez Oferenta komisja konkursowa wyłoni zwycięską szkołę dla której nagrodą będzie zainstalowany w szkole zestaw do pomiarów czystości powietrza, przeszkoleni zostaną nauczyciele w zakresie obsługi specjalnie wykonanej aplikacji.
 5. Szkolny system monitorowania:
  • Zakup urządzenia do monitorowania pyłków PM 2,5 i PM 10 do działania na zewnątrz.
  • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego automatyczną prezentację wyników pomiarów na stronie szkoły wraz z opracowaniem oprogramowania (wtyczki) umożliwiającego prezentowanie tych wyników na stronie urzędu miasta w którym szkoła się znajduje.

 

 

 • Przeprowadzenie szkolenia (w zwycięskiej szkole) dot. obsługi urządzenia monitorującego zanieczyszczenie powietrza. W wybranej szkole przeprowadzony zostanie cykl szkoleń których efektem będzie przekazanie niezbędnej wiedzy do obsługi szkolnego systemu monitoringu, w tym praktycznego wdrożenia oprogramowania do upowszechnienia wyników badań.
 • Opracowanie i uruchomienie szkolnej strony internetowej do prezentacji własnych wyników pomiarów oraz umożliwiającej prezentacje wyników pomiarów z wielu punktów Mazowsza. Zatrudniony w projekcie informatyk uczestniczyć będzie we wdrażaniu aplikacji i montażu urządzenia monitorującego oraz zapewni bieżącą konsultację dla szkół po zakończeniu cyklu szkoleniowego.
 • Koordynacja projektu. Projektem będzie kierowała osoba zatrudniona na Umowę Zlecenie, do której obowiązków należeć będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, umów o dzieło i umów wolontariackich, współpracę z wykonawcami oraz sporządzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonania zadania publicznego.

Wypełnij ankietę

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Konkurs Czyste powietrze - Regulamin

Scenariusz lekcji

Tablice edukacyjne

Informacja o liderze projektu.

FUNDACJA „ TERAZ MAZOWSZE”

KRS 0000255692, adres: 00-950 Warszawa, ul. Marszałkowska 140

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes zarządu fundacji: Zbigniew Szumera, Tel. 601 22 13 13

Kierownik projektu: Maciej Borówka, Tel. 501 206 672,

adres do korespondencji: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 8

Fundacja TERAZ MAZOWSZE powstała w 2006 roku w celu współpracy i edukacji samorządów lokalnych na rzecz rozwoju Mazowsza i lokalnych społeczności. Fundacja specjalizuje się w wykorzystywaniu mediów elektronicznych do szkoleń (e-learning) i promocji Mazowsza m.in. z wykorzystaniem telewizji internetowej. Fundacja specjalizuje się w organizacji szkoleń i konferencji dla samorządowców województwa mazowieckiego z cyklu pt. Mazowieckie Forum Samorządowe (po patronatem Marszałka Sejmu RP). W latach 2001-2012 odbyło się w Sejmie RP 10 edycji Forum, w których uczestniczyło ponad 70 proc. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z województwa mazowieckiego. W ramach Roku Chopinowskiego Fundacja zorganizowała wystawę Plakatu Chopinowskiego m.in. w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Niepodległości i w Muzeum Chopina w Żelazowej Woli oraz w siedzibie władz Warszawy i województwa mazowieckiego na Placu Bankowym w Warszawie. Fundacja TERAZ MAZOWSZE była producentem filmu krajoznawczo promocyjnego „Mazowsze Chopina, który w 2009 roku został uznany najlepszym filmem edukacyjnym VI Festiwalów filmów Turystycznych w Płocku. W 2010 roku film dostał I nagrodę jako najlepszy film turystyczny promujący kulturę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Serbii oraz główna nagrodę „Złotą Borowinkę” na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych w Bośni Hercegowinie (2011). Fundacja jest autorem ponad 20 filmów i reportaży turystycznych oraz 36 filmów szkoleniowych. Warto wspomnieć, iż Fundacja może poszczycić się sukcesem w praktycznym wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi (Internet, aplikacje mobilne itp.). Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy do promocji atrakcji turystycznych Mazowsza wykorzystywali media elektroniczne (reportaże i filmy emitowane na portalach w Internecie, pierwsza internetowa telewizja regionalna „Mazowsze.tv”, aplikacje mobilne szlaków turystycznych itp.).

W 2008 roku Fundacja zrealizowała projekt pt. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” (Umowa na realizację zadania z Min. Zdrowia) oraz wykonała inwentaryzację zasobów kulturalnych Mazowsza i wydała w wersji elektronicznej Almanach Placówek Kulturalnych Mazowsza. W 2012 roku opracowała Mazowiecki Szlak Literacki (Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego - na realizację zadania), w ramach którego zostały wyznaczone i opisane trzy trasy turystyczne oraz opracowana została elektroniczna mapa szlaków literackich Mazowsza. Fundacja TERAZ MAZOWSZE wykonała (2017 r.) aplikację mobilną (na smartphony i tablety) dwóch tras Mazowieckiego Szlaku Literackiego oraz aplikację mobilną ekologicznej ścieżki przyrodniczej „Łabędzim Szlakiem” – na terenie powiatu otwockiego” w 2016 roku.

ll