Fundacja TERAZ MAZOWSZE


Fundacja TERAZ MAZOWSZE posiada siedzibę w Warszawie i powstała w dniu 25 kwietnia 2006 roku, a jej działalność normują odnośne przepisy prawa oraz statut organizacji (KRS nr 0000255692). Fundatorem Fundacji jest spółka akcyjna EDYTOR SA z siedzibą w Warszawie. Fundacja jest członkiem założycielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz członkiem wspierającym Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Ostrołęce i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku. Fundacja specjalizuje się w działaniach na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, promocji atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych województwa mazowieckiego oraz ochrony środowiska naturalnego Mazowsza.
Genezą utworzenia Fundacji TERAZ MAZOWSZE było stworzenie pozarządowej organizacji, która kontynuowała by dotychczasową działalność swojego fundatora (spółka nie działa od 2011 roku) na rzecz promocji atrakcji gospodarczych, kulturowych i turystycznych Mazowsza oraz rozwoju lokalnej samorządności w Polsce.

 

ZARZĄD I RADA FUNDACJI


Prezesem zarządu Fundacji jest Zbigniew Szumera, dyrektor Żeglugi Mazowieckiej z siedzibą w Serocku oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego;
Wiceprezesem Fundacji jest Andrzej Bis, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce,
Członkiem zarządu i Skarbnikiem Fundacji jest Stanisława Opyc, dyrektor ekonomiczny – członek zarządu TPH EDUCO sp. z o.o.
Radzie Fundacji przewodniczy prof. Stanisław Wieczorek, dyrektor Instytutu Sztuka Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wiceprzewodniczącym Rady jest - Robert Krzyk, biznesmen z Radomia, sekretarzem - Marcin Kapiński, dyrektor Biura Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych, a członkami Grażyna Nartowska – Kijok, bankowiec oraz Bożenna Chlabicz, dziennikarka.

 

STATUT

Copyright © 2017 Fundacja Teraz Mazowsze. Wszelkie prawa zastrzeżone.