Edukacja i szkolenia

 

W latach 2001 do 2011 były organizowane (do 2005 roku Wydawnictwo EDYTOR SA, a od 2006 przez Fundacje TERAZ MAZOWSZE) konferencje z cyklu Mazowieckie Forum Samorządowe. Konferencje odbywały się w Sejmie RP we współpracy z władzami samorządowymi i administracyjnymi województwa mazowieckiego, a jego adresatami i uczestnikami byli liderzy samorządów lokalnych – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie województwa mazowieckiego. Patronem Honorowym każdej konferencji był Marszałek Sejmu, zaś gospodarzami – Przewodniczący Sejmiku, Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek województwa mazowieckiego.

Prelegentami, a zarazem gośćmi Forum byli ministrowie lub upoważnieni przez nich dyrektorzy departamentów (w zależności od tematyki Forum), przedstawiciele agencji Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Mazowieckiego oraz działacze sektora gospodarczego i finansowego, banków itp. Przedmiotem obrad były m.in. zagadnienia związane rozwojem samorządności, inwestycjami strategicznymi dla województwa oraz edukacją liderów lokalnych społeczności ukierunkowaną na realizacje lokalnych programów modernizacji i rozwoju przestrzennego ich miasta, gminy czy powiatu. Tematem wspólnym był problem finansowania inwestycji infrastrukturalnych, placówek kultury i oświaty, stymulowanie rozwoju turystyki oraz techniki skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Konferencje były finansowane ze środków własnych Fundacji oraz z dotacji m.in. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W latach 2008 – 2015 roku Fundacja była organizatorem specjalistycznych szkoleń na zlecenie m.in. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Niepublicznej Placówki Oświatowej EDUCO oraz Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej. W 2008 roku zorganizowała, wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. H. Grzegorzewskiej w Warszawie, szkolenie elearningowe dla nauczycieli i wychowawców nt. zagrożeń w cyberprzestrzeni, w którym wzięło udział 1620 osób, z których ponad połowa uzyskała pozytywny wynik oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Od 2006 roku Fundacja posiada własny portal e-learningowy który nieodpłatnie udostępnia dla niekomercyjnych szkoleń „na odległość”. Fundacja wspiera działania edukacyjne, specjalizując się w produkcji filmów i audycji szkoleniowych transmitowanych on-line w Internecie. Fundacja jest właścicielem własnego, mobilnego studia do produkcji i emisji filmów w Internecie oraz była producentem zleconych przez instytucje oświatowe 36 filmów szkoleniowych.