Jakie cząsteczki lub grupy cząstek wchodzą w skład grupy cząsteczek PM10?*
Co najbardziej zanieczyszcza powietrze cząsteczkami areozoli PM2,5 i PM10 (co jest największym źródłem emisji)?*
Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na długość życia. O ile skracają one średni czas życia mieszkańców UE? *
Co najbardziej zanieczyszcza powietrze cząsteczkami NH3 (co jest największym źródłem emisji)?*
Które z miast boryka się z największym problemem zanieczyszczenia powietrza?*
Które z zanieczyszczeń powoduje zatykanie się aparatów szparkowych liści?*
Zaprojektuj sposób działania i opisz, szkolny punkt analizy jakości powietrza? (max 1600 znaków)*
E-mail:*
Copyright © 2017 Fundacja Teraz Mazowsze. Wszelkie prawa zastrzeżone.